Media ubiegające się o akredytacje dziennikarskie prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków akredytacyjnych do Ewy Król-Bednarczyk na adres: promocja@makroconcert.com, tel. +48 22 579 39 03 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30)

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania akredytacji zamieszczonymi poniżej.

 

 Zasady Akredytacji

 Wniosek o przyznanie Akredytacji bezpłatnej 

 Wniosek o przyznanie Akredytacji odpłatnej

.full-width-59ef1e62a75cc { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--59ef1e62a75cc { background-image:url(http://vangoghalive.pl/wp-content/uploads/2015/10/2.jpg); background-position:left bottom; background-repeat:repeat; ; } .mk-main-wrapper { display: none; } #theme-page { padding-top:0; }
PolandEnglish